Training of workers from saloons (hair dressing)
Unionize them in trade union to guarantee respect for their rights and improve their working conditions
Protect the rights of workers in saloons
Tariki ya 1 Gicurasi 2017
Umunsi mpuzamahanga w'abakozi
DUTEZE IMBERE UMURIMO,DUSIGASIRA IBYAGEZWEHO DUKESHA IMIYOBORERE MYIZA ISOKO Y’ITERAMBERE RYA BURI WESE
Tarikiya1 Gicurasi 2017
GUTEZA IMBERE UMURIMO
Strives for wellbeing of workers
Rwanda Workers’ Trade Union Confederation
Creates solidarity among workers
Fights for social justice
A professional organization

CESTRAR

CENTRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RWANDA

Building KK 245 St 3 - Bp 1645 , Kigali, Rwanda

cestrar@gmail.com

www.cestrar.rw

 

ITANGAZO RYO K’UMUNSI MPUZAMAHANGA W’UMURIMO WO

KU ITARIKI YA 01 GICURASI 2018

Bakoresha,Bakozi   n'abafatanyabikorwa,

 

 

Tariki ya 01 Gicurasi. N'umunsi Mukuru w'Umurimo wizihizwa hafi kw'isi hose.. Ntitwabura kuvuga ko mu Rwanda twishimira ko bigenda bifata intera nziza mu kwizihiza uyu munsi Mukuru, tugenda tugarura uko wakongera guhabwa agaciro kanini ku rwego ry'igihugu.

 

Nyakubahwa Minisistiri w'lntebe ; Banyacyubahiro  mwese;

Bakoresha, Bakozi bagenzi banjye, bafatanyabikorwa,

 

 lnsanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti : «DUTEZE IMBERE UMURIMO UTANGA UMUSARURO,TWIHUTISHE ITERAMBERE». 

 

 

Nibyo nta terambere ryabaho igihe cyose imirimo idahari, n'imirimo ihari igomba kunozwa no gutanga umusaruro uhagije.

 

 

Tuboneyeho n'umwanya yo gushimira Guverinoma iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uruhare igira rwo gufata  ingamba zituma habaho amahoro, umutekano n'ubwumvikane hagati y'abaturarwanda ndetse n'amahanga, kuvugurura inzego no gushyiraho ibikorwa remezo. lbyo bikaba bimwe mu bituma igihugu kigirirwa icyizere, bityo ishoramari rikazamuka.

 

Turibukiranya ko Umunsi Mpuzamahanga w'Umurimo wizihizwa ku isi hose tariki ya

01 Gicurasi ya buri mwaka, aho Leta, abakoresha ndetse n'abakozi bahura bagasuzumira hamwe intambwe imaze guterwa mu rwego rwo guteza imbere Umurimo n'uburenganzira bw'umukozi, bakareba ibibazo byagaragaye muri uwo mwaka, bigashakirwa umuti ukwiriye kugira ngo umurimo urusheho kunozwa no gutezwa imbere.

 

Ni umunsi kandi utwibutsa uburyo abakozi baharaniye uburenganzira bwabo ndetse bamwe bakahasiga ubuzima, n'abandi bagikomeza kuzira kuvugira bagenzi babo, guhohoterwa ndetse bamwe bakanirukanwa mu kazi.

 

 

Mu gihe twibuka ku nshuro ya 24 abazize Jenoside yakorewe abatutsi ,twiyemeje gukomeza guharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Tuzakoresha imbaraga zacu n'ubushobozi dufite mu gukumira hakiri kare icyaricyo cyose cyakwongera kudushora mu bikorwa bigayitse nk'ibyo.

  

GUTEZA IMBERE UMURIMO

 

Ø  Dushingiye kubyakozwe n'lkigo cy'lgihugu cy'ibarurishamibare (National Institute of Statistics of Rwanda) mu gushyiraho imibare nyayo y'imirimo n'imiterere yayo, turasaba ko yakoreshwa mu kumenya imibare nyayo y'imirimo mishya yashyizweho n'imiterere yayo cyane ko bigomba kumvikana ko Umurimo ari uhesha agaciro uwukora ukanamutunga (Decent work). lbyo bizanafasha kandi kumenya uko ishoramari rigenda rizamura umubare w'imirimo mishya kandi myiza.

 

Ø Politiki yo korohereza ishoramari mu Rwanda igomba kugirana isano no kongera imirimo bikajyana n'uko umukozi ahabwa ubumenyi, ibikoresho ndetse agafatwa neza kuko umukozi ufashwe nabi mukazi birumvikana

    ko nta musaruro ushimishije yatanga lgitekerezo cyo kwizihiza uwo munsi mu bigo aho abakoresha n'abakozi bahura bakaganira ni icyo gushyigikirwa, cyane ko bizafasha guteza imbere ugushyikirana hagati yabo no gufatira hamwe ingamba ziteza imbere ikigo n'abakozi Bikumvikana neza ko umukozi ari umutungo ugomba gufatwa neza kimwe n'umutungo uba warashowe mu gikorwa cy'iterambere ry'ikigo cy'ubukozi, amategeko agenga Umurimo agomba kubahirizwa, ubugenzuzi bw'umurimo bukongererwa ubushobozi ku buryo bakuzuza neza inshingano zabo.

Ø Hagomba gushyirwaho ingamba y'uko abashoramari bahabwa amahirwe yo kuza gukora mu Rwanda bagenzurwa ndetse bakareba amateka yabo mbere yo kwemerwa, bitavamo nyuma guhomba, gufunga no kugurisha ibikorwa byabo abakozi bamaze imyaka myinshi babakorera bagatakaza imirimo, cyane cyane abakora mu ikoranabuhanga ry'itumanaho, no mu bucuruzi butandukanye kandi hari ibigaragaza kenshi abo batangira batoteza abakozi no kubangira kwibumbira mu masendika.

Ø    Leta yacu nkuko idahwema kugaragaraza ko itavogerwa ku birebana no kurinda abaturarwanda, turasaba ko byagera no mubirebana n'umurimo n'iyubahirizwa ry'amategeko  awugenga. Ndetse n'igihe hatekerezwa mu rwego rw'isi imiterere y'imirimo uko izaba iteye mu gihe kiri imbere « future of work », twagombye natwe gutekereza uko bizaba bimeze mu Rwanda. Tukareba ikitubereye tutitaye ku mabwiriza no gukangishwa ibihano ngo duhagarike gushyiraho no guteza imbere inganda zikora imyenda, inkweto n'ibindi bishobora gukorerwa hano iwacu.

Ø   Uburenganzira bw'umukozi bugomba kwitabwaho; tuboneyeho gushima igikorwa cya MIFOTRA cyo gukoresha inama ngishwanama hirya .no hino mu gihugu zijyanye n'iyubahirizwa ry'amategeko (Compliance) no guteza imbere imishyikirano rusange (Social dialogue). Turasabako icyo gikorwa cyakomeza kikajya gihuza abakozi n'abakoresha kuko byagaragaye ko ari ngombwa cyane haba ku ruhande rw'abakozi cyangwa  abakoresha.

 

 

Ni muri urwo rwego, twifuza kuvuga bimwe mu by'ingenzi byazitabwaho, byadufasha gukomeza guteza imbere umurimo n'umukozi by'umwihariko:

 

IMITANGIRE Y'AKAZI

 

Ø  Turashima imbuga zashyizweho zitangaza imirimo iri ku isoko zatumye ibigo bitari bike bizifashisha,ariko haracyagaragara ko ibikurikiraho mu  itangwa ry'akazi bidashimishije, dukeka ko hashobora kuzamo akarengane, ikimenyane, ruswa n'ibindi. Ndetse n'lbigo bifasha mu bikorwa byo gutanga akazi (recruitment agencies) bikagenzurwa ku bumenyi n' ubunyangamugayo bwabyo kubera ko kenshi bakoreshwa muri ubwo buriganya.

 

UMUSHAHARA

 

Ø  Twongeye kwibutsa ko niba kubirebana n'imicungire y'abakozi ba Leta n'izindi nzego zihembwa na Leta harashyizweho imirongo migari izakurikizwa mu kuringaniza imishahara, icyo kiracyabura mu bakora mu bigo by'abikorera n'ibindi bigo bitari ibya Leta (NGOs,..) Haracyabura politiki y'imishahara bigaragara ko imishahara itangwa mu buryo bw'akajagari bigatuma kenshi abakozi bakora muri ibyo bigo barer;igana. Gushyiraho iyo politique byatuma hagenwa imishahara ku buryo bunoze kandi bigendanye n'ibiciro biriho ku isoko.

 

 

Ø   Kubirebana no gushyiraho Umushahara fatizo (Minimum Wages) hakurikijwe ibyiciro by'imirimo, dufite icyizere ko uzashyirwaho mu gihe cya vuba nkuko tubyizezwa n'inzego zibishinzwe. Turawutegereje cyane kuko icyo gipimo cy'umushahara utagomba kugibwa munsi, urengera ubuzima bw'umukozi ndetse binashingirwaho habarwa ibindi byinshi bigenerwa umukozi.

 

Ø  Nta mirimo izatanga umusaruro ushimishije mugihe hatagaragajwe uko uwo musaruro uzasaranganywa neza hagati y'abakozi n'abashoramari ndetse na Leta binyujijwe mu misoro. lbyo byafasha kwihutisha iterambere nkuko insanganyamatsiko y'uyu munsi ibivuga.

 

 

Ø  Ntitwabura kandi kwongera kwibutsa ikibazo cya mwarimu, kivugwa kandi kizakomeza kuvugwa, kuko bagomba guhabwa ubushobozi, ubumenyi ndetse inyungu zabo zikitabwaho  harimo n'umushahara.  Nibyo koko umwarimu SACCO igerageza gukemura bike muri byo, ariko hakenewe kwongera ingufu kubirebana no guteza imbere imibereho ya mwarimu.

 

AMATEGEKO

 

Ø   ltegeko rigenga umurimo mu Rwanda n° 13/2009 ryo kuwa 271512009 ririmo kuvugururwa; twishimiye ko umushinga waryo wageze mu nteko ishingamategeko umutwe w'aba depite, turishimira ko aba depite baritanzeho ibitekerezo byiza biduha icyizere ko noneho rizasohoka rinoze. Twizere ko ibiganiro hagati y'intumwa za rubanda n'inzindi nzego harimo n'amasendika ahagariye abakozi yazavamo ikintu gifatika ku buryo inyungu z'abo bakozi zitazatakara.

Ø   Amategeko agenga abakozi bakora mu nzego z'ibanze agomba gusobanuka, uko bashyirwaho n'uko basezererwa, ibi bitangiye no kugera ku barimu basezererwa cyangwa beguzwa ku buryo butumvikana.

 

 

UGUSHYIKIRANA

 

Ø  Nk'uko itegeko rigenga Umurimo mu Rwanda rishyira imbere lmishyikirano rusange hagati y'abakozi n'abakoresha, ndetse dufatanyije na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo hashyizweho umukono ku mategeko ngengamyitwarire (code of conduct) hagati y'abahagarariye abakozi n'abakoresha, hagomba gushyirwaho ingamba zikomeye zo kuyashyira mu bikorwa.

 

 

Ø   Turashimira Minisiteri YAbakozi ba Leta n'Umurimo uruhare ibigiramo, umurava w'abakozi bayo ndetse tugashimira n'Urugaga Nyarwanda rw'Abikorera  (PSF) ku bufatanye tugirana mu guteza imbere lmishyikirano rusange no guteza imbere uburenganzira bw'umukozi. Iyo ntambwe ni iyo kwishimira kandi tukifuza ko yarushaho gukomeza gutera imbere.

 

Ø Haracyagaragara henshi ko bamwe mu bakoresha batarumva neza akamaro k'imishyikirano n'abahagarariye   abakozi   (amasendika)  kandi  batarumva   neza inshingano zabo, ibyo turasaba ko byakosorwa vuba kugira ngo habeho ubufatanye burambye.      

 

 

UBWITEGANYIRIZE

 

Ø   Turishimira ko ibirebana n'ubwiteganyirize Guverinoma yumvise ibyasabwaga imyaka yose ishyize bijyanye no kuzamura amafaranga ya pansiyo n'ay'ibyago bikomoka ku kazi, akaba yarazamuwe ku buryo bugaragara. Nkuko twabivugaga umwaka ushyize imvugo yabaye ingiro nk'uko Nyakubahwa Perezida wa Repubilika abidutoza buri gihe. Ahasigaye nugukora ubushakashatsi bwo kumenya neza uko ayo mafaranga azafasha cyane cyane abari mu byiciro byo hasi, hakanashyirwaho kandi igihe byajya bivugururwa.

 

     

Ø   Ubwiteganyirize bukwiye kugera kuri bose harimo n'abakora imirimo itanditse (informal sector workers), kandi hakazashyirwaho uburyo abatanga imisanzu bagira inyungu bahabwa ku bikorwa byunguka lkigo cy'lgihugu cy'ubwiteganyirize gishoramo imari iturutse mu misanzu batanga.

 

 

Ø   Ku bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, hari abakozi bahura n'indwara n'impanuka zikomoka ku kazi harimo abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu bwubatsi, mu buhinzi, mu buvuzi, mu nganda zimwe na zimwe, ...Turashima ko igenda ishyiraho ingamba na gahunda zo guhangana n'ibyo bibazo. Birasaba ubufatanye n'inzego zitandukanye harimo MIFOTRA, MINISANTE, AMASENDIKA, PSF, INZEGO Z'IBANZE, n'abandi mu gukora ubukangurambaga no gushishikariza ibigo by'ubukozi gushyira mu bikorwa izo ngamba, hakanongerwa imbaraga mu bugenzuzi.

 

 

Turahamagari ra by'umwihariko abakozi bose kwibumbira mu masendika kuko uretse kubakorera ubuvugizi, agira uruhare rugaragara mu kwihutisha iterambere binyuze mu gushishikariza abakozi kongera umusaruro, gutanga serivice nziza kubabagana no kugira umuco wo kuzigama. lbi byose kandi bikuzuzwa no kugira ubumwe n'indangagaciro  nyarwanda.

 
  lbi byose tuzabigeraho mu bufatanye, duteza imbere Umurimo utanga umusaruro, twihutisha iterambere
  lgihugu cyacu gikomeze gutera imbere abanyarwanda muri rusange n'abakozi by'umwihariko bagire imibereho myiza.

 

 Tubifurije mwese umunsi mwiza w'Umurimo.

 

 CESTRAR

 01 Gicurasi 2018

 

CESTRAR

Amafoto tariki ya 1, umunsi w'abakozi

                          

 

 

                                                  Signature of revised CBA unions and SORWATE
                                             Signature of revised CBA unions and SORWATE
                                                                     1er Mai Rubavu
                                        1er Mai Rubavu